وام بانک ملی

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tavajoh.stu.semnan.ac.ir.gif1- ضامنین این وام میبایست از بانک ملی حقوق دریافت نمایند

2- این وام به حساب شهریه دانشجو واریز میگردد

3- در زمان فارغ التحصیلی ارائه هر گونه گواهی نامه موقت و دانشنامه و .... منوط به تسویه بدهی و اعلام بانک میباشد.

4- مهلت ثبت نام تا تاریخ 13 بهمن ماه 1394 میباشد. 

5- ارائه رضایت نامه دانشجو به صندوق رفاه الزامی میباشد.

6- به دانشجویان مهمان وام تعلق نخواهد گرفت .file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tavajoh.stu.semnan.ac.ir.gif

بخشنامه تسهیلات بانک ملی دانشجویی