تسهیلات دانشجویی

بسمه تعالی
 
 
  تسهیلات بلند مدت دولت (وزارت علوم وتحقیقات و فناوری) با اقساط بعد از فراغت از تحصیل
 
دریافت انواع فرمهای وام
 
 
 
مدارک لازم جهت ارائه به صندوق رفاه   
 
1) اخذ فرم وام دولت از  قسمت "دریافت انواع فرمهای وام"
2) ارائه سند تنظیمی (تعهد محضری) توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
3) ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن (کارکنان رسمی یا پیمانی دولت و یا تصویر حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته )
4) ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن بازنشسته
5) ارائه تصویر شناسنامه. کارت ملی (پشت و روی کارت ) متقاضی و ضامن
 
 شرایط عمومی دریافت وام بلند مدت:
 
*دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئونات دانشجوئی
*دارابودن الویت نیاز مالی
*مشروط نبودن بیش از یک ترم
*عدم بدهی به صندوق رفاه (اقساط معوق و چک برگشتی )                            
توجه: جهت دریافت فیش واریز  دانشجویان باید قبل از پایان طبق سنوات تحصیلی  به صندوق رفاه مراجعه نماید.
به مبلغ وام شهریه  بلند مدت 4%کارمزد تعلق می گیرد که زمان محاسبه آن از شروع نیمسال تحصیل دریافت وام تا پایان مدت بازپرداخت وام می باشد.
تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانش آموختگان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.(طبق سنوات تحصیلی ) در مورد آقایان مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت مذکور افزوده می گردد.
دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملزم به پرداخت یکجای کامل وامهای دریافتی خود می باشد.
دانشجویانی که از وام بلند دولت استفاده نموده اند موظفند دو هفته قبل از تسویه حساب فارغ التحصیلی به صندوق رفاه تا وضعیت حساب آنها مشخص گردد.
 
جهت تسویه کل بدهی وام دولت:  
 
 1-دریافت فیش واریزی از صندوق رفاه واحد جهت واریز به بانک تجارت            
 2-مراجعه به بانک تجارت و واریز فیش در همان روز
 3-ارائه فیش واریزی به صندوق رفاه
 
زمان انتظاربرای تسویه نهائی از زمان واریز فیش به مدت 3 روز
 
 جهت تقسیط وام دولت: 
 
1-  دریافت فیش واریزی10% کل بدهی و پرداخت فیش در بانک تجارت  2- ارائه فیش واریزی به صندوق رفاه
زمان انتظار برای تسویه نهائی به مدت 10 روز از زمان پرداخت 10%
 
تسویه وام صندوق رفاه:  
 
 
1-     دریافت فیش واریزی از صندوق رفاه واحد 
2-    مراجعه به بانک ملی و واریز فیش در همان روز
 
زمان انتظار برای تسویه نهائی از زمان واریز فیش به مدت 24 ساعت ( درغیر اینصورت تضمین مسترد نمی گردد.)
توجه: صدور و ارسال هرگونه تائیدیه تحصیلی و ارسال ریز نمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط وام بلند مدت دولت بوده و تسلیم اصل مدرک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی می باشد.    تلفکس: 76446924